Narzędzia coachingowe to propozycji narzędzi, ćwiczeń, które możesz użyć w pracy ze swoimi współpracownikami

Czy narzędzia team coachingowe sprawdzają się na dużych wydarzeniach dla Liderów?

To były intensywne dwa tygodnie przygotowań do dwudniowego forum liderów.

Wizja, koncepcja, narzędzia, organizacja, merytoryka, zespół – dużo do zrobienia w bardzo krótkim czasie.

W ciągu samego wydarzenia przez dwa dni pracowaliśmy w ujęciu systemowym. Budowaliśmy refleksje, zastanawialiśmy się nad tym co było, co zbudowało nas jako liderów, nasze zespoły i nasze wspólne sukcesy.

Pracowaliśmy też nad wyzwaniami, korzystając z teorii U i narzędzia case clinic. Kolejny raz pracuje case clinic z liderami i kolejny raz przekonuje się, że ma ono niezwykłą moc.

Budowanie świadomości coachingowej, świadomości stosowania narzędzi team coachingowych to proces. Moim zdanie, dzisiaj jest to jeden z kluczowych sposobów rozwijania managerów. Mając na sali ponad 120 liderów, udało się nam pobudzić wiele osób do ciekawej pracy, owocnych dyskusji. Pomimo, że nie zawsze łatwo pracować tak głębokimi narzędziami. Czasem bywają trudne, niezrozumiałe. Ja głęboko wierzę i wiem, że jeżeli tylko stworzy się warunki do otwartości to zaczynają procentować.

Wszystko co nam udało się stworzyć to zasługa świetnych partnerów, klientów, mocnego zespołu i wiary, że wszystko jest możliwe.

Bardzo dziękuje całej mojej ekipie po stronie HPR Group: Izabeli Janiuk, Łukaszowi Marciniakowi, Natalii Włodarskiej,  Agacie Gebhart, Weronice Krystoń. Dziękuje też zespołowi po stronie klienta, w szczególności Dorocie Ostrowskiej za zaufanie i wspólną intensywną pracę.

Jeżeli zastanawiacie się czy warto proponować taką formę pracy dla Waszych liderów, nawet przy realizacji dużych wydarzeń.

Powiem tylko WARTO!!!

The Point  – Kilka słów o tym czym jest i jak ją stosować.

The Point  – Kilka słów o tym czym jest i jak ją stosować.

Metoda The Point powstała podczas projektu realizowanego od września 2017 do maja 2018 roku.

W ramach prowadzonego projektu poddano badaniu zespół liderów zatrudnionych w międzynarodowej organizacji, tj Leroy Merlin.  W ramach badania w pierwszej początkowej fazie wzięło udział 8 managerów, finalnie cały projekt ukończyło 7 osób.

W efekcie dokonano wypracowania wewnętrznego modelu pracy zespołu.  Tak powstała metoda The Point. Dzięki niej zespoły pracują nad rozwiązywaniem pilnych i złożonych problemów, poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie rozwijają kompetencje interpersonalne, doskonalą umiejętność pracy w kulturze feedbacku, a także umiejętności dostrzegania złożoności sytuacji, w której znajdują się wraz z otoczeniem. The Point jest swoistą odpowiedzią na wyzwania świata VUCA, tj. złożoność, niepewność, zmienności i niejednoznaczność.

Co odróżnia The Point od innych to fakt, iż podczas pracy uczestnicy mogą doświadczyć  połączenia tego co myślą z tym co odczuwają.  Czyli połączenia tego co jest w ciele z tym co jest w głowie,  po to by wytworzyć jak najlepsze rozwiązanie pojawiającego się problemu. Tym samym nie pomijać wszystkich sygnałów dochodzących z otoczenia, a przed wszystkim naszego ciała.

Narzędzie bazuje na różnych metodach łącząc w sobie pracę w obszarze kilku elementów, min. action learning czyli uczenie przez działanie, fragmenty metody Case Clinic, w kontekście generowania nowych rozwiązań, oraz doświadczenia pracy team coachingowej. The Point opiera się jednocześnie na zasadzie prostoty. Czas pracy samą metodą z zespołem wynosi od 2 do 4 godzin zegarowych, zaś zespół spotyka się ze sobą w odstępach miesięcznych przez okres co najmniej 6 miesięcy. Łącznie to tylko 24 H – czyli 3 dni szkoleniowe !!! Optymalny zespół powinien liczyć 8 osób.

Metoda opiera się na następujących elementach:

 • Ważny wybór

Jednym z elementów jest zastanowienie się przez uczestników konkretnie wzrost jakich kompetencji liderskimi chcą osiągnąć w trakcie pracy. Wybieramy i skupiamy uwagę na tej jednej konkretnej kompetencji, aby maksymalnie wykorzystać czas pracy.

 • Case Giver

Następnie jedna osoba, tak zwany case giver wnosi problem, temat, sprawę na grupę.  Jest to często temat bardzo żywy, ważny dla tej osoby na ten moment. Kluczowe dla tej metody jest to, aby wesprzeć właśnie tą jedną osobę w rozwiązaniu dla tej osoby trudnego ważnego, pilnego często też złożonego problemu. Niejednokrotnie okazuje się, że case giver utożsamia problem ważny i pilny dla całej organizacji, w której funkcjonuje dany zespół.

 • Zatrzymanie – praca w ciszy

Uczestnicy skupiają uwagę na emocjach odczuwanych podczas wysłuchania historii osoby wnoszącej problem do pracy. Jest to element, który może wydawać się kontrowersyjny. Niejednokrotnie słyszę, ale jak to w ciszy skupiać się na emocjach, co pomyśli zespół.  Nie zawsze muszą to być emocje, ale może to być również metafora, konkretny symbol, wyobrażenie czy inny obraz, który nam przyszedł do głowy.  Najważniejsze jest by uczestnicy na chwilę zatrzymali się, nie nakręcali się wzajemnie i nie pędzili za wszelką cenę do przodu, a  wsłuchali w swoje wewnętrzne sygnały. Praktykowali uważność na siebie, ale też na otoczenie.

 • Odzwierciedlenia – obraz, odczucia, gesty.

Przywołując pojawiające się gesty i obrazy wspólnie odnosimy się do problemu danej osoby. Próbujemy zrozumieć to co jest ważne, co tutaj w tej konkretnej sytuacji jest problemem. Badamy czy problem nie leży głębiej. Często okazuje się, że w pierwszej chwili case giver wskazuje jako problemem zaistniałą zmianę w jego firmie. Natomiast podczas pracy okazuje się, że problemem jest jego podejście do zmiany, jego sytuacja w zmianie. Jest to przestrzeń na usłyszenie różnych stron, feedbacku od różnych osób w kontekście danej sytuacji.

 • Domykające spostrzeżenia i ewaluacja kompetencji.

Tutaj uczestnicy wzajemnie mają czas na domknięcie swoich ostatnich spostrzeżeń w stronę case givera. Jest to też moment dla każdego uczestnika na wrócenie do wybranej kompetencji i zastanowienie się jak podczas tej pracy uczyłem się , wykorzystywałem i pracowałem nad daną kompetencją. To też podsumowanie jak ja jako uczestnik widzę rozwój tej kompetencji na ten dany moment.

Kończąc dodam jedynie, że to co  pojawiło się jako element dodatkowy w prowadzonym projekcie to fakt bardzo dużej integracji zespołowej, przy jednoczesnym zbudowaniu sporego zaufania do członków tego zespołu. Uczestnicy jak rozpoczynali proces byli grupą osób pracującą na rzecz jednego pracodawcy w różnych miejscach, nie pracując ze sobą codziennie,  w efekcie spotkań stali się zespołem, który nie pracuje ze sobą w sposób bezpośredni, ale stanowi grupę wsparcia w różnych tematach biznesowych.

Dodatkowo The Point jest nie tylko mniej kosztowne i czasochłonne niż tradycyjne metody szkolnictwa, ale również bardziej efektywne. Podkreślenia wymaga fakt, że taka forma pracy podnosi nie tylko kompetencje biznesowe, ale też kompetencje społeczne. W rezultacie sprowadza się również do podniesienia jakości, komfortu życia. Wierzymy, że dobry lider to taki który jest spełniony w różnych rolach, które pełni w życiu, a ta metoda pozwala na rozwój na różnych polach.

 

Case Clinic – narzędzie pracy innowacyjnych zespołów

 Żyjąc w czasach VUCA, kiedy wszystko jest nieprzewidywalne i niepewne a sposobem na poradzenie sobie z trudnościami jest poszukiwanie integralnych i procesowych strategii wykorzystując  (complexity) proste i trafne rozwiązania złożonych problemów ( simplicity)  potrzeba właśnie takich narzędzi jak case clinic. To narzędzie pracy innowacyjnych zespołów,  które szukają rozwiązań adekwatnych do potrzeb sytuacji, ludzi, społeczności.  To narzędzia proste a za razem bardzo skuteczne.

W moim odczuciu jest kilka powodów dla których warto korzystać z tego narzędzia. Sama doświadczyłam pracy z tym narzędziem, brałam udział w eksperymentalnych grupach, ale miałam też okazję obserwować podczas szkoleń i warsztatów jak działa u innych. To co powoduje, że jest skuteczne w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań to przede wszystkim jego formuła.

 • W trakcie korzystania z tego narzędzia pracuje kilka osób. Praca odbywa się grupowo co zwiększa zaangażowanie każdego z członków zespołu w daną sytuacje problemową czy wyzwanie . Co dwie głowy to nie jedna, a tu można powiedzieć, że tych głów jest kilka. To mogą być osoby związane z daną sytuacja, ale nie tylko. Perspektywa kogoś z zewnątrz jest też bardzo mile widziana. Zatem różne konfiguracje osobowe są możliwe.
 • W swoim założeniu case clinic nakierowane jest na poszukiwanie nowych rozwiązań. To narzędzie powstało z myślą o twórczym rozwiązywaniu problemów i generowaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań.
 • W trakcie doświadczenia generowane jest wiele informacji, poszukiwane są różne perspektyw danej sytuacji, problemu w krótkim czasie. W trakcie doświadczenia pracuje nie tylko osoba, która podrzuca temat, ale wszyscy uczestnicy. Generowane jest w krótkim czasie wiele ważnych informacji.

 

 • Uczestnicy mają szanse usłyszenia siebie i otrzymania informacji zwrotnej od siebie nawzajem. W trakcie pracy jest miejsce na feedback, podzielenie się nie tylko opiniami, odczuciami ale również wyobrażeniami.

 

 • Uczestnicy wspólnie generują listę rozwiązań
 • Narzędzie jest ustrukturyzowane co pozwala osadzić go w ramach czasowych
 • To co mocno odróżnia narzędzia od innych to czas na ciszę, czas na pauzę. To moment zatrzymania, który pozwala na kontakt z tym co ważne, pozwala zauważyć kwintesencje sytuacji czy problemu, sięgnąć do sedna, usłyszeć rzeczywistą potrzebę.

Narzędzie Case Clinic świetnie sprawdza się do pracy w organizacjach sformalizowanych ale również w grupach nieformalnych, można stosować go również do wsparcia jednostki. .

Czy wszystkie zespołu mogą stosować to narzędzie?

Tak, choć jego skuteczność wzrasta wraz ze świadomością uczestników. Im więcej zaufania w zespole tym lepsze efekty. Ważna jest też umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Uczestnikom przydaje się też korzystanie z prawej półkuli. Praca kreatywna, wykorzystanie obrazu, metafory i barwnych opisów wspierają innowacje. To co podnosi efekty to również umiejętność słuchania i otwartość na różnorodność.

Zapraszam do doświadczania narzędzia !

Case clinic to narzędzie stworzonego przez Otto Scharmera, twórcy „teorii U” z MIT.

Międzynarodowy Tydzień Coachingu 2017

Międzynarodowy Tydzień Coachingu 2017 to czas dla mnie niezwykły. W ramach tego tygodnia praktycznie codziennie dziele się tym co dla mnie ostatnio jest największą inspiracją, moimi doświadczeniami z pracą z narzędziami Otto Scharmera. Pokazuje jak działa Case Clinic dając możliwość doświadczenia tego narzędzia. Ten tydzień to też znakomity czas na mój własny rozwój, odnalezienie nowych inspiracji do dalszego rozwoju. To też czas spotkań nowych ludzi, nowej energii i wymiana jej.

Ostatni mój dzień aktywności w ramach tego wydarzenia to warsztat w Warszawie. Wraz z Jolą Piątkowską wprowadzimy w doświadczenie Case Clinic kolejnych zainteresowanych tą metodą. Jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście się co zrobić w piątkowy poranek to serdecznie zapraszam do doświadczenia siły grupy, informacji zwrotnej z poziomu empatii, pracy metaforą, ciałem i poszukiwanie w generatywnym dialogu innowacyjnych rozwiązań. Zapraszam na nasz warsztat CASE CLINIC – TURKUSOWE PODEJŚCIE DO POSZUKIWANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

Bilety na ten warsztat do nabycia są https://coachingweekwarszawa.evenea.pl/

Do zobaczenia już niebawem.

 

Efektywne spotkania z pracownikami w turkusowych organizacjach

Poniedziałek rano, cotygodniowe spotkanie zespołu to podstawowy obowiązek nie jednego managera. No to zaczynamy. Co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, jakie plany na najbliższy tydzień, co jeszcze ważnego do omówienia i już po godzinie lub dwóch do pracy. Uff kolejne nudne spotkanie mamy za sobą . A jakby tak zrobić inaczej, pracować inaczej.

1.Przypomnijcie sobie jaki jest cel Waszego zespołu, nie operacyjny ( miesięczny czy kwartalny) ale ten, który de facto realizuje Waszą misję, jest częścią misji Waszej firmy.

2. Poproś aby każdy członek zespołu odpowiedział na kilka pytań. Ty również głośno podziel się szczerymi odpowiedziami, bo w końcu też jesteś członkiem zespołu 🙂

 • Co przybliża nas do realizacji celu?
 • Co nas oddala w realizacji celu?
 • Jakie moje działania wspierają nas w realizacji celu?
 • Jakie moje działania ograniczają nas w realizacji celu?
 • Co mogę zrobić więcej, mniej lub inaczej?

3. Spiszcie odpowiedzi i zbudujcie z tego plan działania

4. Na koniec możecie zastosować narzędzie do zmiany perspektywy. Zaproście kogoś z Waszego zespołu, aby wyobraził sobie że jest CELEM. Tak, celem choć to abstrakcyjne to taka perspektywa może być zaskakująca :). Poproście o to aby odpowiedział na pytanie na ile plan działań, który przygotowaliście mu służy, buduje go lub wzmacnia.

5. Możecie też zastosować technikę, którą proponuje F.Laloux  –  “Puste krzesło”. Kiedy realizujecie spotkanie pozostawcie zawsze jedno krzesło puste. To miejsce dla Waszego CELU. Na koniec spotkania poproście, aby ktoś z Was usiadł i zajął miejsce celu a następnie wypowiedział się na temat tego czy to spotkanie i ustalenia były dla niego budujące.

Życzę owocnych spotkań i budujących działań. Ja korzystam i ciągle fascynuje mnie to ile ciekawych rzeczy możemy się od siebie dowiedzieć, nauczyć i ile możemy razem. A opinii CELU oczekuje z napięciem i ekscytacją.

Więcej na temat turkusowych organizacji możesz przeczytać w książce Frederica Laloux ” Pracować Inaczej”. Szukaj też postów prezentujących informacje o jego nowym modelu.

Informacje jak pracować z perspektywą znajdziesz w narzędziach coachingowych

 

Inspirujące spotkania z pracownikami – narzędzie zmiana perspektyw do pracy w zespole

Pisałam już o tym jak można pracować ze zmianą perspektywy w relacji jeden na jeden. Tym razem zachęcam Was do pobudzenia Waszego zespołu i zastosowanie zmiany perspektywy w trakcie spotkania z zespołem. Czytaj dalej

Zmiana perspektywy – narzędzie coachingowe w rozmowie z pracownikiem

Skoro już wspomniałam o perspektywie to jest to narzędzie, które w bardzo prosty sposób skutecznie można użyć  w każdej rozmowie z pracownikiem, na spotkaniu z zespołem, przy pracy kreatywnej, czy też przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Czytaj dalej