Dla biznesu

Jestem orędownikiem nowych form zarządzania. Szczególnie bliska jest mi droga w kierunku samoorganizacji czy też turkusowego zarządzania. Na co dzień wspieram moich klientów w dokonywaniu transformacji kultury organizacyjnej. Jako manager z kilkunastoletnim stażem, właściciel firmy szkoleniowo-coachingowej, która od 15 lat funkcjonuje z mniejszymi i większymi sukcesami,  łącze praktykę z moim długoletnim procesem rozwoju osobistego. Zarówno moje osobiste doświadczenia rozwojowe jak i zdobyta praktyka zaprowadziła mnie w stronę coachingu, indywidualnej i grupowej pracy z ludźmi na płaszczyznach biznesowych i prywatnych.  Zdobyte  doświadczenia pozwalają mi skutecznie odpowiadać na potrzeby liderów zarówno międzynarodowych organizacji jak i polskich przedsiębiorstw.

Programy transformacyjne w organizacjach

Wraz z liderami jak i całymi zespołami ( w zależności od potrzeb i możliwości klienta)  tworzymy programy, które mają na celu rozwój przywództwa w organizacji, wsparcie liderów w skutecznej i sprawczej pracy oraz tworzenie efektywnych i samodzielnych zespołów. W ramach współpracy z organizacjami realizuje warsztaty, których celem jest określenie wizji transformacji czy też misji i wizji organizacji.

Wspieram organizacje również w procesie tworzenia wartości, wdrażania kultury organizacyjnej opartej o wartości.  Zarządzanie przez wartości to jeden z filarów turkusowych organizacji dlatego głęboko wierze, że  ten styl zarzadzania pozwala organizacji usprawnić komunikacje oraz wzajemne  rozumienie, poprawić procesy , a przede wszystkim zwiększyć poziom zaufania.

Badam, wraz z zespołem konsultantów ,zarówno kompetencje liderskie jak i wartości którymi kieruje się lider, organizacja czy zarządz, ale też motywatory te skuteczne jak i te mniej skuteczne.  Projektuje i organizuje sesje Development Center.  Jestem assesroem, którego mocną stroną jest nie tylko pisanie raportów, ale przede wszystkim  umiejętne udzielanie feedbacku. Uważam, że to świetny moment by  zrozumieć swoje zachowania czy nawyki, a w konsekwencji poszukiwanie  dźwigni, które zbudują dalszy rozwój jednostki.

Wykorzystuje w swojej pracy  badanie MindSonar czy Lifestyle Assessment.

Wspieram   zespoły w rozumieniu dysfunkcji, które powodują brak lub nie wystarczającą efektywność pracy zespołowej, a w efekcie przekładają się na określone zyski lub ich brak w organizacji.

W oparciu o wyniki j zastosowanej metody  a także swoja wiedzę ekspercką przygotowuje programy rozwojowe, m.in. warsztaty, team coachingi, autorska metodę The POINT, a także indywidualne sesje coachingowe.

Warsztaty, team coaching i sesje coachingowe

Zdarza mi się przemawiać na różnych konferencjach, ale wówczas staram się mówić krótko, na temat. Jednocześnie chcę stworzyć budować taką atmosferę i przestrzeń by to ludzie zaczęli rozmawiać ze sobą nawzajem. Takie też założenia przyświecają mi również w ramach prowadzonych przez mnie warsztatów. Zależy mi na tym, żeby wspierać, inspirować i uważnie podążać za grupą, po to aby miała szanse jak najwięcej nauczyć się sama od siebie, ale też nauczyć się sama  o sobie.

Metoda The Point – autorska metoda pracy z zespołem

Wdrażam również autorską metodę The Point.

Więcej o metodzie

Mój autorski warsztat prezentuje metodę The Point, integrującej podejście Action Learning, Case Clinic w oparciu o teorie U.Lab ( MIT) W ramach warsztatu prezentuje też kilka podstawowych narzędzia autorstwa Alana Seala. Narzędzie bazuje na różnych metodach łącząc w sobie pracę w obszarze kilku elementów, a jednocześnie opiera się na zasadzie prostoty. Jest to innowacyjna metoda, która można zastosować do rozwiązania pilnego problemu pojawiającego się w organizacji, jak również procesu wdrożenia innowacyjnych rozwiązań czy też wprowadzenia usprawnień. Dzięki zastosowaniu metody, zespoły pracują nad rozwiązywaniem problemów, czy też poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań. Rozwijają kompetencje interpersonalne, doskonalą umiejętność pracy w kulturze feedbacku, a także umiejętności dostrzegania złożoności sytuacji, w której znajdują się wraz z otoczeniem.

Więcej na temat realizowanych przez mnie projektów możesz dowiedzieć się na moim blogu.

Referencje

Pani Izabela Kluzek reprezentując firmę HPR Groop Sp.z o.o. Selectone Sp.k. prowadziła w naszej firmie półroczne warsztaty mające na celu poprawę komunikacji  dla najważniejszych managerów w Grupie Zibi .

Postępy w poprawie komunikacji były bardzo dobre , a oceny wszystkich uczestników entuzjastycznie wysokie. Pracownicy  chodzili bardzo chętnie na te warsztaty mimo dużego obciążenia obowiązkami bieżącymi .  Pani Iza dobrze panowała nad grupą , a program był interesujący dla wszystkich.

Zbyszek Pietrzak Prezes Zarządu ZIBI S.A.

Gorąco rekomenduję Izę Kluzek jako niezwykle inspirującego partnera biznesowego. Wszystkim moim spotkaniom z Izą, niezależnie od tego czy są to sesje Action Learning, superwizje coachingowe czy konsultacje projektowe, towarzyszy doświadczenie rozwoju na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, rozwoju organizacji poprzez lepsze dopasowanie działań rozwojowych do naszych ekip oraz wypracowywanie rozwiązań dla konkretnych zagadnień biznesowych czy menedżerskich. Po drugie, rozwoju uczestników spotkań, u których obserwuję większą otwartość na zmiany i wzrost kompetencji liderskich. I wreszcie po trzecie, rozwój mnie samego jako trenera i coacha inspirowanego pomysłami i zarażanego pasją Izy do wydobywania z ludzi ich potencjału.

Rajmund JasińskiMenedżer ds. Szkoleń