The Point  – Kilka słów o tym czym jest i jak ją stosować.

The Point  – Kilka słów o tym czym jest i jak ją stosować.

Metoda The Point powstała podczas projektu realizowanego od września 2017 do maja 2018 roku.

W ramach prowadzonego projektu poddano badaniu zespół liderów zatrudnionych w międzynarodowej organizacji, tj Leroy Merlin.  W ramach badania w pierwszej początkowej fazie wzięło udział 8 managerów, finalnie cały projekt ukończyło 7 osób.

W efekcie dokonano wypracowania wewnętrznego modelu pracy zespołu.  Tak powstała metoda The Point. Dzięki niej zespoły pracują nad rozwiązywaniem pilnych i złożonych problemów, poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie rozwijają kompetencje interpersonalne, doskonalą umiejętność pracy w kulturze feedbacku, a także umiejętności dostrzegania złożoności sytuacji, w której znajdują się wraz z otoczeniem. The Point jest swoistą odpowiedzią na wyzwania świata VUCA, tj. złożoność, niepewność, zmienności i niejednoznaczność.

Co odróżnia The Point od innych to fakt, iż podczas pracy uczestnicy mogą doświadczyć  połączenia tego co myślą z tym co odczuwają.  Czyli połączenia tego co jest w ciele z tym co jest w głowie,  po to by wytworzyć jak najlepsze rozwiązanie pojawiającego się problemu. Tym samym nie pomijać wszystkich sygnałów dochodzących z otoczenia, a przed wszystkim naszego ciała.

Narzędzie bazuje na różnych metodach łącząc w sobie pracę w obszarze kilku elementów, min. action learning czyli uczenie przez działanie, fragmenty metody Case Clinic, w kontekście generowania nowych rozwiązań, oraz doświadczenia pracy team coachingowej. The Point opiera się jednocześnie na zasadzie prostoty. Czas pracy samą metodą z zespołem wynosi od 2 do 4 godzin zegarowych, zaś zespół spotyka się ze sobą w odstępach miesięcznych przez okres co najmniej 6 miesięcy. Łącznie to tylko 24 H – czyli 3 dni szkoleniowe !!! Optymalny zespół powinien liczyć 8 osób.

Metoda opiera się na następujących elementach:

  • Ważny wybór

Jednym z elementów jest zastanowienie się przez uczestników konkretnie wzrost jakich kompetencji liderskimi chcą osiągnąć w trakcie pracy. Wybieramy i skupiamy uwagę na tej jednej konkretnej kompetencji, aby maksymalnie wykorzystać czas pracy.

  • Case Giver

Następnie jedna osoba, tak zwany case giver wnosi problem, temat, sprawę na grupę.  Jest to często temat bardzo żywy, ważny dla tej osoby na ten moment. Kluczowe dla tej metody jest to, aby wesprzeć właśnie tą jedną osobę w rozwiązaniu dla tej osoby trudnego ważnego, pilnego często też złożonego problemu. Niejednokrotnie okazuje się, że case giver utożsamia problem ważny i pilny dla całej organizacji, w której funkcjonuje dany zespół.

  • Zatrzymanie – praca w ciszy

Uczestnicy skupiają uwagę na emocjach odczuwanych podczas wysłuchania historii osoby wnoszącej problem do pracy. Jest to element, który może wydawać się kontrowersyjny. Niejednokrotnie słyszę, ale jak to w ciszy skupiać się na emocjach, co pomyśli zespół.  Nie zawsze muszą to być emocje, ale może to być również metafora, konkretny symbol, wyobrażenie czy inny obraz, który nam przyszedł do głowy.  Najważniejsze jest by uczestnicy na chwilę zatrzymali się, nie nakręcali się wzajemnie i nie pędzili za wszelką cenę do przodu, a  wsłuchali w swoje wewnętrzne sygnały. Praktykowali uważność na siebie, ale też na otoczenie.

  • Odzwierciedlenia – obraz, odczucia, gesty.

Przywołując pojawiające się gesty i obrazy wspólnie odnosimy się do problemu danej osoby. Próbujemy zrozumieć to co jest ważne, co tutaj w tej konkretnej sytuacji jest problemem. Badamy czy problem nie leży głębiej. Często okazuje się, że w pierwszej chwili case giver wskazuje jako problemem zaistniałą zmianę w jego firmie. Natomiast podczas pracy okazuje się, że problemem jest jego podejście do zmiany, jego sytuacja w zmianie. Jest to przestrzeń na usłyszenie różnych stron, feedbacku od różnych osób w kontekście danej sytuacji.

  • Domykające spostrzeżenia i ewaluacja kompetencji.

Tutaj uczestnicy wzajemnie mają czas na domknięcie swoich ostatnich spostrzeżeń w stronę case givera. Jest to też moment dla każdego uczestnika na wrócenie do wybranej kompetencji i zastanowienie się jak podczas tej pracy uczyłem się , wykorzystywałem i pracowałem nad daną kompetencją. To też podsumowanie jak ja jako uczestnik widzę rozwój tej kompetencji na ten dany moment.

Kończąc dodam jedynie, że to co  pojawiło się jako element dodatkowy w prowadzonym projekcie to fakt bardzo dużej integracji zespołowej, przy jednoczesnym zbudowaniu sporego zaufania do członków tego zespołu. Uczestnicy jak rozpoczynali proces byli grupą osób pracującą na rzecz jednego pracodawcy w różnych miejscach, nie pracując ze sobą codziennie,  w efekcie spotkań stali się zespołem, który nie pracuje ze sobą w sposób bezpośredni, ale stanowi grupę wsparcia w różnych tematach biznesowych.

Dodatkowo The Point jest nie tylko mniej kosztowne i czasochłonne niż tradycyjne metody szkolnictwa, ale również bardziej efektywne. Podkreślenia wymaga fakt, że taka forma pracy podnosi nie tylko kompetencje biznesowe, ale też kompetencje społeczne. W rezultacie sprowadza się również do podniesienia jakości, komfortu życia. Wierzymy, że dobry lider to taki który jest spełniony w różnych rolach, które pełni w życiu, a ta metoda pozwala na rozwój na różnych polach.

 

Interesujące?

Zapisz się na newsletter aby nie przeoczyć kolejnych wpisów.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.