Zastanawialiście się kiedyś co się stanie jeżeli wszyscy pracownicy będą zaangażowani i zmotywowani w swoją pracę na 100 %?

 Ja wraz z moimi pracownikami tak 🙂 

Jak wynika z ostatniego raportu „State of The Global Workplace” Instytutu Gallupa zaledwie 13 % pracowników na całym świecie angażuje się w swoją pracę, czerpiąc przy tym satysfakcję. Nieraz powtarzam, że zaangażowany pracownik równa się gwarancja rozwoju firmy i szybsza możliwość wypracowania innowacyjnego rozwiązania.  Na zaangażowanie jednak wypływa wiele czynników i każdy ma w nim swój udział, choć nie zawsze równy.

Co zrobić żeby zwiększyć satysfakcję pracownika?

W ramach  badań  Instytut Gallup przeprowadził kompleksowe, globalne badanie obejmujące ponad 150 krajów, od Afganistanu po Zimbabwe. Badacze  zadawali setki pytań dotyczących zdrowia, bogactwa, związków, miejsc pracy i społeczności. Następnie porównywali  te wyniki z tym, jak ludzie doświadczają i angażują się w swoje obowiązki  i ogólnie oceniają swoje życie.

Na podstawie tych badań Instytut Gallupa wyróżnił pięć czynników kluczowych dla well being:

  •  Dobrobyt ekonomiczny
  • Aktywność fizyczna
  • Poczucie więzi społecznej
  • Poczucie celu
  • Relacje społeczne

Jest to tylko pięć i aż pięć czynników, które stanowią podstawę oceny satysfakcji pracownika ze swojego życia i pracy. Nie da się oderwać jednego elementu od drugiego, wszystkie na siebie wzajemnie oddziaływają. Dzisiaj skupie się na trzech z nich.

A jak Polacy dbają o well being ?

Każdy z nas już słyszał, że firmy organizują dla swoich pracowników darmowe zajęcia psychofizyczne, dzień badań lekarskich,  owocowe czwartki, czy ogólnofirmowe wyścigi kolarskie.  Fajnym przykładem może być też inicjatywa gliwickiej spółki Marco , gdzie pracownicy spółki w kuchni gotują wspólne potrawy, wyciskają soki.  Z jednej strony poprawia to świadomość pracowników o konieczności dbania o swoje zdrowie, a z drugiej strony realizowane długofalowo działania w tym obszarze korzystnie wpływają na zmniejszenie zachorowań, a co za tym idzie ilości zwolnień lekarskich.

A jak jest z pozostałymi? Budowanie poczucie więzi społecznej firmy próbują budować poprzez wspólne akcje mikołajkowe, ale też kluby rodzica czy wspólne zajęcia decupage. Idąc dalej najbardziej „wkręceni” pracodawcy  pozwalają zabierać swoim pracownikom zwierzęta do biura, gdzie mają swoje posłania. W 2015 roku takich przyjaznych biur na terenie samej Warszawy było 15 i nie były to lecznice weterynaryjne 🙂  Dzisiaj jest ich znacznie więcej.

Poczucie celu to nie tylko realizacja wielkich celów firmy, to poczucie,  że codzienne zadania są przez pracownika akceptowane, lubiane i przybliżają go do osiągnięcia stawianych celów. Jak więc zadbać o ten aspekt w pracy? Często pracodawcy wskazują, że tym celem może być wypełnianie misji i wizji firmy. Czy to wystarczy? O tym opowiem w  kolejnym wpisie.

Czy well being można wprowadzić w każdej organizacji?

Ja jestem zdania, że można, ale nie da się tego zrobić bez świadomości ze strony osób zarządzających, bez nadania wartości i ważności. To co ważne to fakt, że wszystkie 5 elementów stanowi integralny element well-beingu. Nie można traktować tego wyrywkowo czy wycinkowo.

Well being to sposób postrzegania środowiska pracy, efektywności, produktywności czy też spełnienia w pracy, a nie sposób na przyciągnięcie pracowników, ani też środek do zmniejszenia fluktuacji.

A jak zaopiekować się pozostałymi czynnikami przeczytacie w następnym tygodniu kiedy pojawi się kolejny wpis na temat well being.

ZAPRASZAM DO LEKTURY 🙂 

Click here to add your own text

Interesujące?

Zapisz się na newsletter aby nie przeoczyć kolejnych wpisów.